Informatie en maatregelen in verband met het Coronavirus

Beste Patiënten,

De reguliere mondzorg is weer hervat en al uw geplande afspraken gaan dus door! Alleen met nog striktere voorzorgsmaatregelen dan u van ons gewend bent. Wij verzoeken u hieraan uw medewerking te verlenen met in achtneming van de bovenstaande aandachtspunten. Wij verzoeken u daarnaast een mondmasker in de praktijk te dragen, deze mag u afdoen als u in de behandelkamer bent.

Heeft u symptomen van het Corona-virus (Koorts, luchtwegklachten, verkoudheid, niezen en-/of kortademig) dan verzoeken wij u uw afspraak te annuleren (48 uur van tevoren).

Zijn er bij iemand in uw huishouden verkoudheidsklachten aanwezig met koorts en/of benauwdheid blijft u dan allen thuis.

 

 

Mondzorgverleners brengen vanaf 1 augustus een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening brengen als tegemoetkoming voor extra kosten door de corona-uitbraak.

De toeslag is een tegemoetkoming van kosten die samenhangen met de zorg van individuele patiënten, zoals triage en (extra) persoonlijke beschermingsmiddelen. Mondzorgverleners kunnen deze kosten compenseren door per patiënt de prestatie ‘toeslag extra kosten SARS-CoV-2’ te declareren. Voor tandheelkundige zorg geldt code C88 en voor orthodontische zorg de code F902. De prestaties zijn van kracht vanaf 1 augustus tot 1 november 2020.

Dank voor uw begrip en medewerking!

Team Mondzorgkliniek Dedemsvaart