Onze praktijk

Kwaliteit voorop

Welkom op de website van Mondzorgkliniek Dedemsvaart!

Hoe wij werken

Ons team streeft naar persoonlijke aandacht en het vroegtijdig opmerken van signalen in en rondom de mond die tot problemen kunnen leiden. Dit doen wij om patiënten tijdig te kunnen informeren over de bevindingen om problemen in de toekomst te voorkomen. Wij steken niet pas de handen uit de mouwen als de problemen zich voordoen.

Bij het eerste bezoek brengen wij uw volledige gebitssituatie in kaart met natuurlijk uw eigen wensen en/of klachten. Daarna stellen wij een persoonlijk behandelplan op met de daarbij behorende begroting waarbij de mogelijkheden worden besproken met ons doel:
Gezond tandvlees en tanden met een stralende glimlach.

Onze professionals maken zich hard dat u als patiënt onze praktijk met een tevreden gevoel en een stralende glimlach verlaat. Mocht u verbeterpunten hebben voor ons team dan staan wij altijd open voor uw waardevolle feedback.

Bij het periodiek mondonderzoek (PMO) kijkt de tandarts in 10 stappen naar uw totale mondgezondheid en onderzoeken wij vanzelfsprekend ook uw tandvlees. Hoe gezond is het gebit? Sluiten de vullingen goed aan en hoe groot is de ruimte tussen tand en tandvlees? Ook bepalen we hoe groot het risico is op mondziekten zoals tandbederf(cariës) en tandvleesaandoeningen (parodontitis).Op basis van de diagnose van uw mondgezondheid stellen wij in overleg met u een korte en lange termijn zorgplan op en spreken wij af hoe vaak u de tandarts bezoekt voor controle. Dit kan halfjaarlijks, jaarlijks of juist vaker zijn, om goed een vinger aan de pols te houden. Verder bespreken wij of de mondhygiënist of (paro-)preventieassistent kan helpen om uw mondgezondheid en/of mondhygiëne te verbeteren. Zo zorgen wij samen voor een stralend én gezond gebit.

Een cijfer voor uw tandvlees

Bij het periodieke mondonderzoek brengen wij de zes gebieden (boven en onder: kiezen links, tanden en kiezen rechts) in uw gebit in kaart volgens de ‘Dutch Parodontal Screening Index’ ofwel DPSI. Dit werkt als volgt: uw tandvlees krijgt een score tussen 0 en 4. Op basis van deze score valt u in behandelcategorie A, B of C. Dit wordt in uw patiëntendossier genoteerd. Voor tandvleesproblemen die de mondgezondheid bedreigen, maken we een behandelplan conform het door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie vastgestelde protocol.

Cariësrisico

Het is belangrijk om regelmatig naar de tandarts te gaan voor een controlebezoek om o.a. tandbederf te voorkomen.

Tijdens het periodiek mondonderzoek wordt ook in kaart gebracht hoe hoog het risico op tandbederf (cariës) is. Hierin onderscheiden we vier categorieën: hoog, verhoogd, verlaagd of laag risico.

Een hoog risico komt gelukkig weinig voor. Maar in geval van systeemziektes als reuma, auto-immuunziekten of langdurige behandeling van kanker is het gebit extra gevoelig voor cariës. Medicijngebruik kan de mondgezondheid sterk verminderen. In dit geval wordt u vaak op de praktijk verwacht voor controle van uw mondgezondheid.
Een groot deel van de mensen heeft een verhoogd risico. Dat wil zeggen dat er de afgelopen 12 maanden sprake is geweest van een uitbreiding van een bestaande laesie (aantasting van het glazuur) of een nieuwe laesie, vulling of kroon ten gevolge van cariës. Met regelmatige controle kan een laesie vroegtijdig worden gesignaleerd. Soms kan cariës dan worden voorkomen door o.a. een goede mondhygiëne. In dit geval bespreekt de tandarts met u hoe vaak u de komende periode verwacht wordt voor controle.
Van een verlaagd risico is sprake als er de afgelopen twee jaar geen nieuwe laesies zijn geconstateerd en geen vulling of kroon ten gevolge van cariës is geplaatst. Op basis van uw totale mondgezondheid wordt in overleg met u bepaald hoe vaak u verwacht wordt voor controle.
Bij een laag risico is er nooit sprake geweest van laesies, vullingen, kronen of extracties, behalve ten gevolge van letsel. Deze mensen hebben een volledig gaaf gebit als gevolg van een goede mondgezondheid, voedingspatroon en mondhygiëne. Op basis van uw totale mondgezondheid wordt in overleg met u bepaald hoe vaak u verwacht wordt voor controle.
Cariësrisico is een van de factoren die bepalen hoe vaak u uw tandarts voor controle dient te bezoeken. Uw totale mondgezondheid hangt immers ook af van o.a. uw voedingspatroon en de gezondheid van uw tandvlees.

Het tandvlees vormt het fundament van uw gebit. Zonder gezond tandvlees is het onmogelijk een gezond gebit te houden. Zorg aan uw tandvlees en preventie van tandvleesproblemen vormen dan ook een belangrijk onderdeel van onze praktijk. De basiszorg aan uw tandvlees wordt binnen onze praktijk verricht door onze preventie-assistentes. De preventieassistente is een tandartsassistentie die, na jarenlange werkervaring, een aanvullende opleiding heeft gevolgd om deze basiszorg aan uw tandvlees te kunnen verlenen.

Wat kunt u verwachten?

De preventie-assistente heeft van uw tandarts al vernomen waarom u bent doorverwezen. Niettemin zal de preventie-assistente u uitleggen wat u van haar kunt verwachten. De preventie-assistente zal de situatie van uw tandvlees bekijken en hiervan verslag doen aan u. De preventie-assistente zal u direct behandelen voor de aandachtspunten.

De preventie-assistente is bevoegd om zelfstandig de volgende zorg te verlenen:

– Het geven van mondhygiëne instructies
– Het verwijderen van tandsteen
– Het sealen van kiezen bij kinderen
– Het geven van fluoride behandelingen bij kinderen
– Het maken van gebitsafdrukken
– Het verzorgen van bleekbehandelingen.

Als ontstoken tandvlees (gingivitis) onbehandeld blijft, zal de ontsteking in de tandvleesrand verergeren en zich uitbreiden naar het kaakbot. Het ontstoken tandvlees zwelt op, bloedt snel en laat los van de tanden en kiezen. In de tussenliggende ruimte (de pocket) vormt zich weer nieuwe tandplak. De ontsteking verplaatst zich dan verder de diepte in, het kaakbot wordt afgebroken en de pockets worden dieper. In deze diepe pockets verkalkt de tandplak gedeeltelijk tot tandsteen. Door deze voortschrijdende ontsteking (parodontitis) kan zo veel kaakbot worden afgebroken, dat de tanden en kiezen los gaan staan en uiteindelijk uitvallen. Kaakbot dat verloren is gegaan, komt niet meer terug. Het is daarom belangrijk dat parodontitis wordt voorkomen of anders tijdig wordt behandeld.

Vraag de tandarts of mondhygiënist om advies als:

– Het tandvlees rood, slap en gezwollen is
– Het tandvlees bij het tandenpoetsen gevoelig of pijnlijk is
– Het tandvlees bloedt bij het tandenpoetsen of het eten van harde
dingen zoals appels
– U last hebt van een vieze smaak of slechte adem
– Tanden en kiezen gevoeliger worden voor temperatuurverschillen
– Tanden losser staan of ruimte tussen de tanden ontstaat die er
eerst niet was

Vaak kunnen deze verschijnselen ook afwezig zijn en kan parodontitis lang onopgemerkt blijven. Belangrijk dus dat om regelmatig uw gebit te laten controleren door uw tandarts en/of mondhygiënist.

Wie krijgt parodontitis?

Slechte mondhygiëne is de grootste boosdoener en daarom is een goede mondverzorging van groot belang. Als u al iemand in uw familie kent met parodontitis dan kan dat ook een rol spelen. Extra goede mondhygiëne is dan van groot belang. Daarnaast speelt de weerstand van uw lichaam tegen bacteriën in de tandplak een belangrijke rol. Het lichaam wil de bacteriën weg hebben en tast in het ergste geval ook kaakbot aan. Onderzoekers hebben aangetoond dat bepaalde ziektes, waaronder suikerziekte je vatbaarder maken voor het ontwikkelen van parodontitis. Roken en stress vormen een extra risico.

De aanpak van parodontitis

Kaakbot dat verloren is gegaan, komt niet meer terug. Daarom is het zaak om parodontitis te behandelen door goede mondhygiëne en een professionele behandeling. De tandplak bóven de tandvleesranden kunt u zelf verwijderen door goede mondreiniging. Tandsteen kunt u laten verwijderen door de tandarts of mondhygiënist. Maar let op: als de mondhygiëne verslechtert, komen de ontsteking en de verdieping van de pocket altijd weer terug. De mondhygienist zal de ernst van de parodontitis bepalen, u goed informeren en begeleiden.

De tandplak in de verdiepte pockets is onbereikbaar voor de tandenborstel en stokers of ragers. Daardoor breidt de ontsteking zich steeds verder uit in de diepte en zal nog meer kaakbot verloren gaan. Parodontitis geeft zelden pijnklachten waardoor het lang onopgemerkt kan blijven. De tandarts en mondhygiënist kunnen parodontitis echter goed opsporen met een onderzoek van het parodontium.

Behandeling van parodontitis kan verder verlies van kaakbot voorkomen. Een goede dagelijkse mondhygiëne, behandeling door de mondhygiënist en in ernstige gevallen verwijzing naar de parodontoloog zijn daarbij noodzakelijk.

Na een uitgebreid mondonderzoek wordt een behandelplan met u besproken. De behandeling kost meestal meer tijd dan de behandeling van gingivitis en bestaat uit instructies mondhygiëne, een grondige reiniging van de verdiepte pockets rondom de tanden en kiezen en daarna soms ook nog een operatieve behandeling. De behandeling vraagt van de patiënt veel discipline bij de mondhygiëne en een goede motivatie.

Niet iedereen die gingivitis heeft, krijgt na verloop van tijd ook parodontitis. Hoe dat komt is nog niet volledig duidelijk. Wel is bekend dat niet iedereen dezelfde soorten bacteriën in de tandplak heeft. Sommige mensen hebben ‘aggresievere’ bacteriën in de tandplak dan andere mensen waardoor zij een groter risico lopen op verlies van kaakbot. Met een bacteriologisch onderzoek kan worden vastgesteld welke schadelijke bacteriën in uw tandplak aanwezig zijn. Uw tandarts of mondhygiënist haalt hiervoor tandplak uit uw diepe pockets en laat die in een microbiologisch laboratorium onderzoeken. Afhankelijk van het resultaat van de test kunnen in de behandeling antibiotica worden gegeven om de schadelijke bacteriesoorten sterk te verminderen of te elimineren. Daardoor zal de behandeling een beter resultaat geven.

Ook de gezondheid, weerstand en leefgewoonten spelen een belangrijke rol bij het krijgen van parodontitis. Zo geven diabetes, roken en stress een verhoogde kans op het krijgen van parodontitis. Tot nu toe is het echter niet met zekerheid te voorspellen bij wie gingivitis overgaat in parodontitis. Daarom is het verstandig om tandvleesontsteking te voorkomen.

Tijdens een kort consult (15-30 minuten) wordt de esthetische vraagstelling met u besproken, een kort mondonderzoek verricht en worden er mondfoto’s en zonodig gebitsafdrukken genomen. Indien nodig wordt er een vervolgonderzoek gepland. Bij het vervolgonderzoek worden er eventueel röntgenfoto’s gemaakt, een status van het tandvlees (parodontium) vervaardigd en een onderzoek naar het functioneren van het gebit gedaan. Na de consultatie wordt een plan opgesteld en per email met u gecommuniceerd. Het probleem, de behandelmogelijkheden, het verwacht eindresultaat, de kosten en de duurzaamheid van de behandeling komen daarbij aan de orde. Doordat wij in dit kader in teamverband werken, zullen wij u altijd de best mogelijke oplossing kunnen bieden. Zo esthetisch en mooi mogelijk, duurzaam, niet onnodig kostbaar en passend bij uw behandelwens en met zo min mogelijk schade aan uw gebit.

Het tandvlees

Omdat wij van mening zijn dat een gezond gebit op een gezond fundament staat wordt veel aandacht besteed aan een gezonde conditie van het tandvlees. Omdat ook een goed onderhoud van groot belang is voor de duurzaamheid van de esthetische restauraties, hebben wij mondhygiënisten en preventie-assistentes werkzaam die u hierbij van dienst kunnen zijn. Kleine chirurgische correcties voeren wij in eigen beheer uit, doch indien er sprake is van complexere problemen, verwijzen wij u door naar de desbtreffende specialist.

Composiet

(vullingen en facings) Voor het maken van vullingen wordt gebruik gemaakt van de Esthetic Layering techniek. Met meervoudige lagen vulmateriaal wordt de tand op een hele natuurljike wijze hersteld. Doelstelling is om hierbij te komen tot een “invisible dentistry”. De vulling is niet meer van de tand te onderscheiden met minimale schade aan de tand.

Een inmiddels lange ervaring op dit gebied heeft geleid tot veel expertise op dit gebied. Met composiet kunnen dan ook spectaculaire resultaten worden behaald. Afgebroken hoeken kunnen worden hersteld, amalgaam vullingen kunnen vrijwel onzichtbaar worden vervangen. Voortanden kunnen worden gecorrigeerd qua kleur, vorm en stand. Dit in relatief korte tijd met een reparabel en dynamisch karakter.

Bleken van het gebit is een veelvuldig toegepaste en beproefde behandeling. Tegenwoordig steeds vaker gedaan op verzoek van de patiënt. (40% van de cliënten geeft aan een witter gebit te willen) De mogelijkheden lopen uiteen van een lokale spotbleaching van enkele tanden, tot een total bleaching van het gebit. Wij hanteren hierbij de Opalescense methode (5 dagen thuisbleken met een mal).

Intern Bleken

Een andere vorm van bleken is intern bleken. De gebeurt bij avitale elementen (tanden waarvan de zenuw dood of verwijderd is) Dit kan bij donkere tanden een wezenlijk onderdeel van een esthetische behandeling vormen. Het afsluiten van de intern gebleekte tanden geschiedt altijd met fluorescente* composieten die een duurzaam esthetisch resultaat geven.

* Fluorescent wil zeggen lichtgevend bij een bepaalde lichtbron. (bv bij zonlicht)

De wortelkanaalbehandeling bestaat uit het consult/vooronderzoek, de behandeling zelf en de juiste nazorg voor een snel en voorspoedig herstel. U vindt hieronder alles wat u wilt weten. Nog vragen na onderstaande uitleg wortelkanaalbehandeling? Kijk dan bij de meest gestelde vragen of bel naar de praktijk, wij staan u graag te woord.

Consult & vooronderzoek

Tijdens het consult doen wij vooronderzoek om de situatie in kaart te brengen. U leest hier precies wat u kan verwachten en welke stappen uw tandarts zet. Net als bij alle andere tandheelkundige behandelingen wordt er gestart met een algemeen mondonderzoek om uw mondgezondheid vast te stellen. Vervolgens wordt de diagnose vastgesteld. Dit gebeurt op basis van de omschrijving van uw klacht, röntgenfoto’s en enkele testen.
Aanvullend brengen we de moeilijkheidsgraad van de wortelkanaalbehandeling in kaart met de DETI-score en/of de wortelkanaalclassificatiescore. Dit is een door de Nederlandse tandartsen-beroepsgroep ontwikkeld puntensysteem waarmee de complexiteit van de behandeling kan worden bepaald. Er wordt naar verschillende factoren gekeken, die allemaal van invloed zijn.

Röntgenonderzoek

Voorafgaand, tijdens en na de behandeling maken we röntgenfoto’s. Dit is belangrijk, want zo hebben we meer informatie over de anatomie van de tand of kies en kunnen we het verloop van de behandeling en de genezing controleren. De tand of kies waarvan de kanalen zijn geïnfecteerd, willen we volledig (met alle wortelpunten) op de röntgenfoto kunnen zien. Daarom is het soms noodzakelijk om meerdere röntgenfoto’s te maken.

Afstemmen behandelplan

Aan de hand van al deze informatie stellen we een persoonlijk behandelplan voor u op. We bespreken samen met u de prognose, de verschillende behandelopties en de eventuele behandelrisico’s, bijvoorbeeld de kans op terugkeren van de infectie na de behandeling. Ook ontvangt u de begroting, zodat u vooraf inzicht heeft in de kosten.
Na dit consult nemen wij – indien nodig – contact op met de verwijzende tandarts of andere specialisten en maken we een afspraak voor de wortelkanaalbehandeling of verwijzen wij u door naar een tandarts-endodontoloog in de buurt.

De behandeling

De tandarts heeft de situatie in kaart gebracht en het behandelplan is opgesteld. Er kan gestart worden met de behandeling. Wij plannen hiervoor de behandelafspraak met u in of u wordt doorverwezen naar een endodontoloog bij u in de buurt.

Uitleg wortelkanaalbehandeling

De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving. Uw behandelaar is ervaren in het toedienen van een verdoving. Als de zenuw in het wortelkanaal helemaal door de infectie is afgestorven, is een verdoving niet altijd nodig. U kunt dan uw voorkeur aangeven.

Om zo schoon en efficiënt mogelijk te werken, wordt als eerst een cofferdam/rubberdam geplaatst. Dit is een rubber lapje waarmee de tand of kies van de rest van de mondholte wordt afgeschermd. Ook beschermt de rubberdam de mondholte tegen spoelmiddelen en kleine instrumenten die de tandarts tijdens de behandeling gebruikt.

Daarna vult de tandarts de opening en het wortelkanaal op met vulmateriaal. Op deze manier wordt het kanaal afgesloten, waardoor de kans op nieuwe ontstekingen wordt verkleind.

Na de wortelkanaalbehandeling

De kies is gereinigd en weer afgesloten. Nu kan het lichaam gaan genezen.

Na de behandeling

De wortelkanalen zijn gereinigd en gevuld en u zult merken dat de klachten snel verdwijnen. Wel kunt u een aantal maanden tot een half jaar na de behandeling nog milde klachten ervaren, dit hoort bij het normale genezingsproces. Het kan zelfs nog enkele jaren duren voordat het volledig is genezen.

Wij raden u aan om nog even met eten, drinken en roken te wachten, totdat de verdoving volledig is uitgewerkt. Doorgaans duurt dit nog één à twee uur. Verder kunt u uw gebit gewoon reinigen zoals u dat gewend bent. Zoals altijd is een goede mondhygiëne erg belangrijk.

Porselein

(kronen en bruggen; facings en inlays) Op het gebied van uitgebreider herstelwerk werken wij samen met gespecialiseerde tandheelkundige laboratoria. Het gebruikte Zirconium heeft een grote sterkte en een goede esthetiek. Uw kronen en bruggen vallen daarbij niet meer “donker” weg, maar behouden helderheid. Avitale (afgestorven) elementen worden door ons eerst indien nodig opgebleekt en daarna voorzien van glasvezelstiften, om licht en helderheid in de tanden te verkrijgen of te behouden. Voor een goed esthetisch eindresultaat is een zeer nauwe samenwerking met een tandtechnicus noodzakelijk.

Facings van porselein zijn misschien wel de mooiste en duurzaamste methode om maximale esthetiek te verkrijgen. In nauwe samenwerking met de tandtechnicus wordt een plan opgesteld en een wax-up gemaakt om het beslijpen van de tanden tot een minimum te beperken. Daarna worden de tanden minimaal beslepen, de facings gemaakt en uiteindelijk op de tanden heel stevig verlijmd.

Tijdens de reguliere behandeling kan de tandarts een kies of tand ontdekken die teveel is aangepast door tandbederf of door een tandvleesontsteking. In deze situaties is een vulling of reparatie van de tand niet meer mogelijk. De tandarts zal dan bepalen om de tand of kies te trekken. Dit noemt men een extractie. Een extractie kan ook gedaan worden om ruimte te maken voor uw andere tanden, bijvoorbeeld bij een zeer scheef gegroeide tand of kies. In de meeste gevallen worden de verstandskiezen getrokken.

Verstandskies trekken

Bijna iedereen krijgt in zijn leven wel te maken met het moeten laten trekken van verstandskiezen. Maar waarom moeten deze kiezen zo veel vaker getrokken worden dan gewone tanden en kiezen? En wanneer is de beste periode om ze te laten trekken?

Doorbreken van verstandskiezen

Verstandskiezen breken over het algemeen door wanneer mensen tussen de achttien en vierentwintig jaar oud zijn. Bij veel mensen komt het echter voor dat ze niet helemaal of helemaal niet doorkomen. Een gebrek aan ruimte is hier vaak een oorzaak van, net als een verkeerde doorbraakrichting of obstructie door de ervoor liggende kies. Dit kan problemen opleveren. Als de kies scheef in de kaak ligt, kan deze tegen de kies ervoor gaan drukken waardoor deze beschadigt. Als de verstandskies slechts voor een deel doorgekomen is, wordt het schoonhouden ervan een stuk lastiger. Dit kan leiden tot heel vervelende ontstekingen. Bij een gedeeltelijke doorbraak ligt er ook nog een klein stukje tandvlees over de kies. Dit raakt dan gemakkelijk ontstoken en dat kan zelfs tot een abces leiden.

Het hoeft waarschijnlijk niet uitgelegd te worden dat de hiervoor genoemde problemen erg vervelend, pijnlijk en zelfs gevaarlijk kunnen zijn. Als deze problemen zich voordoen, zal de betreffende verstandskies getrokken moeten worden. Een tandarts of kaakchirurg kan er ook voor kiezen om een of meerdere verstandskiezen uit voorzorg te verwijderen. Vaak kunnen zij van te voren al goed beoordelen welke kiezen in de toekomst problemen op gaan leveren. Samen met de patiënt wordt er dan een afweging gemaakt van de voordelen en nadelen van het verwijderen van de kiezen. Vaak wordt er al op redelijk jonge leeftijd gekozen om deze te laten trekken, aangezien het kaakbot beter hersteld bij mensen die jonger dan vijfentwintig jaar zijn.

Mogelijke klachten na een extractie

Nadat een tand of kies is getrokken, kunnen de volgende klachten optreden:

Pijn

Na één tot drie uur raakt de verdoving uitgewerkt. Het is normaal dat u dan pijn krijgt. Zodra u merkt dat de verdoving raakt uitgewerkt, kunt u een pijnstiller nemen. Paracetamol, een pijnstiller die te koop is bij de drogist en apotheek, heeft meestal de voorkeur. Het kan ook zijn dat u een recept voor een pijnstiller meekrijgt van uw tandarts of kaakchirurg;

Nabloeding

Soms bloedt de wond na. Een spoortje bloed vermengd met speeksel is normaal. Stopt het bloeden na ongeveer twee uur niet vanzelf? Leg dan een dubbelgevouwen verbandgaasje of een opgerolde katoenen zakdoek op uw wond. Bijt hier ongeveer een kwartiertje op of druk de plek waar het bloedt stevig dicht met uw duim. Houdt de bloeding niet op? Neem dan contact op met uw tandarts of kaakchirurg;

Koorts

C of daarboven? Neem dan contact op met uw tandarts of kaakchirurg;

Zwellingen

Soms zwelt de kaak op. Om die zwelling te verminderen, kunt u direct na het trekken uw gezicht wat afkoelen. Stop een paar ijsklontjes in een plastic zakje en doe ze in een washandje. Houd het washandje tegen uw gezicht op de plaats waar uw tand of kies is getrokken. De zwelling kan nog tot drie dagen na de behandeling toenemen, later blauw gaan verkleuren (bloeduitstorting) en vervolgens geel worden. Neem contact op met uw tandarts of kaakchirurg als de zwelling blijft toenemen of wanneer u slikklachten krijgt;

Ontstekingen

Neemt de pijn na enkele dagen niet af? Of neemt deze duidelijk toe? Krijgt u ook een vieze smaak in uw mond? Dan kan er sprake zijn van een ontsteking van de wond. In dit geval is het verstandig dat u contact opneemt met onze praktijk

Voor een nieuw kunstgebit (volledige gebitsprothese) kunt u terecht bij onze praktijk.

Wij werken hierbij nauw samen met een tandheelkundig laboratorium. Voor een deel van de behandeling gaat u rechtstreeks naar Tandtechnisch Laboratorium “Avereest”. Zij maken in samenspraak met u en ons een nieuwe prothese. Een nieuwe prothese zit waarschijnlijk niet meteen lekker. Het is nieuw en vooral anders. En daaraan moet u beslist wennen. Meestal is een kunstgebit na een jaar of 10 aan vervanging toe.

Een plaat- of frameprothese

Een plaat – of frameprothese wordt ook wel een partiële prothese genoemd, is een vervanging van één of meer tanden of kiezen. Een goede oplossing als uw verloren tanden of kiezen niet door een brug, kroon of implantaat worden vervangen. De prothese kunt u uit de mond nemen. Bij bruggen, kronen en implantaten is dit niet mogelijk.

De plaatprothese is gemaakt van roze, tandvleeskleurige kunsthars. Daarin zijn de kunsttanden en –kiezen verankerd. De gehele plaatprothese rust op het tandvlees.

De frameprothese

Deze is gemaakt van metaal. Op het metaal is een tandvleeskleurige kunsthars aangebracht; daarin zitten de kunsttanden en –kiezen. De frameprothese rust vooral op een deel van de overgebleven tanden of kiezen. Afhankelijk van het ontwerp rust de frameprothese ook meer of minder op het tandvlees.

Voor een plaatprothese of frameprothese kunt u terecht bij onze tandartsen.

Uiteraard zijn scheve tanden en kiezen soms daadwerkelijk een doorn in het oog…. Veel knowhow op dit gebied, mede in relatie met restauratieve tandheelkunde is aanwezig. Soms is het nodig om eerst een goed uitgangspunt te creëren alvorens tot restauratie over te gaan. Orthodontie (het recht zetten van tanden en kiezen) is dan vaak de enige mogelijkheid.

Invisalign is een transparante beugel, de meeste mensen zullen niet zien dat u een beugel draagt. Elke innoverende functie van het Invisalign-systeem is ontworpen om u de lach te geven die u verdient. Ontdek waarom meer mensen ervoor kiezen om hun tanden recht te zetten met Invisalign’s transparante aligners.

Op maat gemaakt om uw tanden in kleine stapjes te verplaatsen, elke stap brengt u dichter naar de nieuwe jij. – efficiënt, aangenaam en nauwkeurig. Interesse? Vraag uw tandarts naar de mogelijkheden en u zult versteld staan naar de mogelijkheden…

Bent u angstig?

Tandarts dedemsvaart angstig

Bij Mondzorgkliniek Dedemsvaart bent u aan het juiste adres wanneer u enige vorm van angst ervaart voor en/of bij de tandarts.
Wij begrijpen dat er veel moed nodig is om uw angst onder ogen te komen. Maar wees gerust, u hoeft zich niet te schamen of te denken dat het kinderachtig is dat u deze angst heeft.
U bent echt niet de enige!
Stel uw tandartsbezoek daarom niet langer uit en kom vrijblijvend langs bij ons.

Wij zullen samen overleggen over de mogelijkheden en u kunt alvast een kijkje nemen in de praktijk om te wennen. U kunt vragen stellen en wij zullen uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Iedereen ervaart angst voor en bij de tandarts op zijn eigen manier en gaat anders met de angst om. De een wil alles tot in detail weten, omdat daardoor de angst afneemt. De ander wil juist liever niets weten en kan volledig vertrouwen op de deskundigheid van de behandelaar op het gebied van angst. Uit ervaring weten wij dat als wij u stap voor stap heel rustig begeleiden en daarbij goed luisteren naar wat u aankunt, u helemaal geen angst hoeft te voelen en uiteindelijk uw angst zult overwinnen.
Is uw angst voor de tandarts al een beetje afgenomen?
Alles mag en wij streven ernaar om overal rekening mee te houden. Wij hopen dat deze informatie voor nu eerst voldoende is, zodat u zich inschrijft en wij contact met u kunnen opnemen om de volgende stap te zetten en een afspraak met u in kunnen plannen. Telefonisch zullen wij met u overleggen hoe u wenst dat de eerste afspraak verloopt. Het kan zijn dat u eerst alleen wenst te praten of dat er eventueel wel al in de mond gekeken kan worden en foto’s gemaakt kunnen worden, zodat er een behandelplan opgesteld kan worden.

Tandarts dedemsvaart Steven

Wilt u advies over uw mondverzorging?

Wij helpen u graag.

Ons Team

Hier vindt u de medewerkers van onze kliniek.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

08:00 – 17:00

08:00 – 17:00

08:00 – 17:00

08:00 – 17:00

08:00 – 16:30

Gesloten

Gesloten