Periodieke controles

Bij het periodiek mondonderzoek (PMO) kijkt de tandarts in 10 stappen naar uw totale mondgezondheid en onderzoeken wij vanzelfsprekend ook uw tandvlees. 

Hoe gezond is het gebit? Sluiten de vullingen goed aan en hoe groot is de ruimte tussen tand en tandvlees? Ook bepalen we hoe groot het risico is op mondziekten zoals tandbederf(cariës) en tandvleesaandoeningen (parodontitis).

Esthetische tandheelkunde door Mondzorgkliniek Dedemsvaart

Op basis van de diagnose van uw mondgezondheid stellen wij in overleg met u een korte en lange termijn zorgplan op en spreken wij af hoe vaak u de tandarts bezoekt voor controle. Dit kan halfjaarlijks, jaarlijks of juist vaker zijn, om goed een vinger aan de pols te houden. Verder bespreken wij of de mondhygiënist of (paro-)preventieassistent kan helpen om uw mondgezondheid en/of mondhygiëne te verbeteren. Zo zorgen wij samen voor een stralend én gezond gebit.

VRAAG DE TANDARTS OF MONDHYGIËNIST OM ADVIES ALS:

Bij het periodieke mondonderzoek brengen wij de zes gebieden (boven en onder: kiezen links, tanden en kiezen rechts) in uw gebit in kaart volgens de ‘Dutch Parodontal Screening Index’ ofwel DPSI. Dit werkt als volgt: uw tandvlees krijgt een score tussen 0 en 4. Op basis van deze score valt u in behandelcategorie A, B of C. Dit wordt in uw patiëntendossier genoteerd. Voor tandvleesproblemen die de mondgezondheid bedreigen, maken we een behandelplan conform het door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie vastgestelde protocol.

CARIËSRISICO

Het is belangrijk om regelmatig naar de tandarts te gaan voor een controlebezoek om o.a. tandbederf te voorkomen.

Tijdens het periodiek mondonderzoek wordt ook in kaart gebracht hoe hoog het risico op tandbederf (cariës) is. Hierin onderscheiden we vier categorieën: hoog, verhoogd, verlaagd of laag risico.

Een hoog risico komt gelukkig weinig voor. Maar in geval van systeemziektes als reuma, auto-immuunziekten of langdurige behandeling van kanker is het gebit extra gevoelig voor cariës. Medicijngebruik kan de mondgezondheid sterk verminderen. In dit geval wordt u vaak op de praktijk verwacht voor controle van uw mondgezondheid.

Een groot deel van de mensen heeft een verhoogd risico. Dat wil zeggen dat er de afgelopen 12 maanden sprake is geweest van een uitbreiding van een bestaande laesie (aantasting van het glazuur) of een nieuwe laesie, vulling of kroon ten gevolge van cariës. Met regelmatige controle kan een laesie vroegtijdig worden gesignaleerd. Soms kan cariës dan worden voorkomen door o.a. een goede mondhygiëne. In dit geval bespreekt de tandarts met u hoe vaak u de komende periode verwacht wordt voor controle.

Van een verlaagd risico is sprake als er de afgelopen twee jaar geen nieuwe laesies zijn geconstateerd en geen vulling of kroon ten gevolge van cariës is geplaatst. Op basis van uw totale mondgezondheid wordt in overleg met u bepaald hoe vaak u verwacht wordt voor controle.

Bij een laag risico is er nooit sprake geweest van laesies, vullingen, kronen of extracties, behalve ten gevolge van letsel. Deze mensen hebben een volledig gaaf gebit als gevolg van een goede mondgezondheid, voedingspatroon en mondhygiëne. Op basis van uw totale mondgezondheid wordt in overleg met u bepaald hoe vaak u verwacht wordt voor controle.

Cariësrisico is een van de factoren die bepalen hoe vaak u uw tandarts voor controle dient te bezoeken. Uw totale mondgezondheid hangt immers ook af van o.a. uw voedingspatroon en de gezondheid van uw tandvlees.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

08:00 – 17:00

08:00 – 17:00

08:00 – 17:00

08:00 – 17:00

08:00 – 16:30

Gesloten

Gesloten